Nordskånska KK inoff valp och veteranutställning

De fyra Rusty-barnen Bolt, Blake, Debbi och Marion ställs ut för domare Cindy Pettersson och det gick riktigt bra. Alla valparna fick hederspris och Marion blev Bir-valp och Blake Bim-valp. Marion slutade som Grupp 1:a Gr 4. Syskongruppen med Blake, Bolt och Marion slutade på en hedrande BIS 4:a placering bland flera fina grupper.

 /marion-big-1.jpg        /bis-4-blake-bolt-marion.jpg
Grupp 1:a Marion ”Mimmi”         BIS 4:a syskongrupp Blake, Bolt, Marion  

28 Feb 2016